Flip The Classroom

PresentersWall voor het onderwijs sluit perfect aan bij het Flip The Classroom principe waarbij studenten thuis de theorie bestuderen en tijdens colleges aan praktische opdrachten werken. PresentersWall wordt ingezet om studenten tijdens colleges op een speelse wijze te toetsen door middel van een interactieve en digitale quiz. Door de studenten te laten registreren heeft de docent snel en eenvoudig inzicht in de voortgang van de studenten.
Door de inzet van PresentersWall tijdens colleges blijven studenten geboeid en worden ze actief betrokken bij het verhaal van de docent. PresentersWall is een mooi middel voor bijvoorbeeld een interactief debat in de klas of om stellingen in de klas te bespreken. De tool is erg geschikt om een nieuwe wending te geven aan interactief lesgeven en interactief college geven.

Stel je vraag!

Het blijft spannend voor studenten om vragen te stellen aan de docent. All helemaal in grote en volle collegezalen. PresentersWall maakt het mogelijk om anoniem vragen in te sturen via de smartphone, tablet of laptop. Studenten kunnen ook voorafgaand aan het college vragen insturen waar de docent vervolgens tijdens het college op in kan spelen.
Deelnemen aan PresentersWall is zeker niet locatiegebonden. Vragen insturen vanuit een hangmat? Geen enkel probleem! We werken op die manier graag mee aan de verbetering van het vraaggestuurd onderwijs.

PresentersWall in de praktijk

PresentersWall wordt al veelvuldig gebruikt in het onderwijs. We zijn trots op onze samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. PresentersWall is aangesloten bij Surfnet, de organisatie voor ICT in het hoger onderwijs. Deze koppeling maakt het mogelijk voor docenten en studenten om met hun bestaande inloggegevens gebruik te maken van PresentersWall. PresentersWall biedt voor het onderwijs aantrekkelijke licenties aan. Neem contact met ons op!